ดาวน์โหลด TechBench

Windows 10 19H2

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้สำหรับหมวดหมู่นี้
Windows 10 China Only Insider Preview - 18363 [ID: 1340]
Windows 10 Enterprise VL Insider Preview - Build 18363 [ID: 1341]
Windows 10 Client Insider Preview - Build 18363 [ID: 1342]
Windows 10 1909 [ID: 1429]
Windows 10 1909 Home China [ID: 1430]
Windows 10 Education 1909 [ID: 1431]