ดาวน์โหลด TechBench

Windows 10 Threshold 2

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้สำหรับหมวดหมู่นี้
Windows 10 (Threshold 2) [ID: 99]
Windows 10 KN (Threshold 2) [ID: 104]
Windows 10 N (Threshold 2) [ID: 105]
Windows 10 Single Language (Threshold 2) [ID: 106]
Windows 10 (Threshold 2, February 2016 Update) [ID: 109]
Windows 10 KN (Threshold 2, February 2016 Update) [ID: 114]
Windows 10 N (Threshold 2, February 2016 Update) [ID: 115]
Windows 10 Single Language (Threshold 2, February 2016 Update) [ID: 116]
Windows 10 (Threshold 2, April 2016 Update) [ID: 178]
Windows 10 KN (Threshold 2, April 2016 Update) [ID: 182]
Windows 10 N (Threshold 2, April 2016 Update) [ID: 183]
Windows 10 Single Language (Threshold 2, April 2016 Update) [ID: 184]